skip to Main Content

Välkommen till öppna och aktiva stadsdelen Vegeljung

I det här attraktiva läget vill vi skapa något mer än bara ett vanligt bostadsområde. Arkitektur och material ska hålla hög kvalitet och ambitionen är att utformningen ska stimulera till gemenskap och aktivitet. Grönska är ett ständigt närvarande inslag. Eftersom marken ligger på slottet Vegeholms ägor väcker namnet Vegeljung rätt associationer.

Öppet för gemenskap

Vegeljung ska vara öppet. Målsättningen är att skapa en un-gated community, där vi ska behålla den sociala gemenskapen, men ta bort staketen och de låsta grindarna. I stället ska vi skapa tillgängliga, öppna platser där alla kan umgås. Det ska vara ett område med stort hjärta och ytor för prestigelöst umgänge – ett område där det är nära mellan både aktiviteter och människor.

Aktivitet – hjärtat i allt

Aktivitet är ordet som bäst sammanfattar den känsla vi vill skapa i området. Vegeljung ska vara ett bostadsområde där det nära till aktiviteter, där det är lätt att leva ett rörligt liv – att gå, springa, leka och spela. Redan nu finns en tradition av aktivitet i området med motionsslingor, ishockeyhall, mountainbikebana osv. Snart finns det också en förstklassig golfbana här.

Variationsrikt & grönt

Variation är ett annat nyckelord för Vegeljung. Här byggs både hyres- och bostadsrätter i hus med varierade uttryck. Förskola, äldreboende och LSS-boende är andra ingredienser för en god blandning. Vegeljung ska ha en fri, men medveten grönska som sätter prägel på hela området. En stadsdelspark sträcker sig mellan husen och skapar promenadstråk – en stor gemensam trädgård där det är lätt att samtala över barn och hundar.

Här är Vegeljung

Den nya stadsdelen ska byggas inom det gulmarkerade området. Tanken är att Vegeljung ska innehålla:

  • ca 700 bostäder
  • en förskola
  • ett ålderdomshem
  • ett trygghetsboende
  • en stadsdelspark
  • padeltennis & aktivitetsområde

Tidplan

Q2 2020

• Detaljplan går ut i samråd

Q3 2020

• Granskning av DP

Q4 2020

• Antagande av DP

Q1 2021

• Byggstart av golfbanan

Q3 2021

• Sådd av golfbanan

Q1 2022

• Bostäder börjar byggas

Q2 2023

• Grand Opening av golfbanan